Jailhouse rock

prisonBij “inworp” stel ik me altijd zoiets voor als een voetballer die vanop de zijlijn de bal terug in het spel gooit. Of een muntstukje wat je in een automaat duwt om een snoepje of verzoeknummer te verkrijgen. Afgelopen zondag leerde ik een heel andere connotatie te geven aan het woord. Wanneer men vanuit de Antwerpse St.-Rochusstraat een tennisbal over de hoge gevangenismuur gooit, spreekt men over inworp. De tennisbal belandt in een open ruimte met gras en basketbalveld, ook wel de wandeling genoemd. Wanneer de gedetineerden in dit parkje worden losgelaten, ontstaat een ware strijd om dat balletje. Dat balletje is namelijk geen gewoon tennisballetje. Het is gevuld met voor de gevangenis illegale inhoud. Dat gaat dan over GSM-laders of drugs tot zelfs mini-wapens. Wie het balletje bemachtigt kan zich verwachten aan een wraakactie van de rechtmatige (?) geadresseerde.

Ik kreeg afgelopen zondag een rondleiding door de Antwerpse gevangenis, ook wel “de Begijnenstroât”. Het doet een beetje vreemd aan allemaal. En ook wel schrijnend. Het gebouw heeft te kampen met een chronisch plaatstekort waardoor drie mannen leven in een cel die origineel voorzien was voor één persoon. Een aantal psychiatrische gevallen slijt hier zijn dagen omdat doorverwijzen naar een gepaste instelling niet mogelijk is. Het plaatsgebrek is kenmerkend voor de hele sector van internerings- en heropvoedingsinstellingen. Behalve in de vrouwenvleugel. Daar heeft men lege cellen en krijgt iedereen haar eigen cel. De vrouwen maken slechts zo’n 5% uit van de totale populatie. En dat is niet alleen in deze gevangenis het geval. In de Begijnenstraat “wonen” zo’n 630 mensen. 70% is allochtoon en de gemiddelde leeftijd bij de mannen is 25 jaar. Bij de vrouwen ligt die iets hoger.

De gevangenis van Antwerpen is eigenlijk een huis van arrest, wat wil zeggen dat beklaagden hier in de cel ziten totdat hun zaak voor de rechtbank komt en een straf wordt uitgesproken. Hier zouden dus in principe alleen beklaagden mogen zitten. In de werkelijkheid echter is een groot aantal reeds begonnen aan de werkelijke strafuitzitting omdat een verplaatsing niet mogelijk is, zoals ik al zei. Er zijn gevangenen die een baantje hebben: ze gaan rond met het eten, maken schoon, werken in de keuken of de bibliotheek en krijgen daarvoor 50 cent per uur. Hier heb je namelijk geld nodig als je een beetje luxe wilt. Het bezoek mag niets afgeven of meebrengen. Wil je dus peuken of kranten of snoep of dergelijks, dan moet je dat allemaal aankopen in de kantine. Zo kost bijvoorbeeld een TV op cel zo’n 5 Euro per week. Wie geen geld heeft, is dus de pineut. Wat hier wel gratis is, is de gezondheidszorg. Je bent echt niet alleen als je plant om tijdens je verblijf in “den bak” even je hele gebit te laten herstellen!

Tijdens de rondleiding zien we ook het kamertje van het ongestoord bezoek, ook wel het “poepkamerke”. Hier mag je met je partner ongestoord twee uren samenzijn. Er is een bed, een douche en er wordt schoongemaakt na gebruik. Iets minder leuk is de “naakte cel”. Dit is een ruimte met slechts een matras en een WC. Hier kom je terecht als je je hebt misdragen, als je doorflipt of op eigen verzoek. De WC kan je niet zelf doorspoelen. Er wordt tenslotte steeds rekening gehouden met de kans op zelfmoordpogingen. De dekens van de naakte cel hebben dan ook geen ingenaaide zoom die kan afgescheurd worden en dienen als touw. Wie het echt niet meer ziet zitten blijkt echter een ongekende vindingrijkheid aan de dag te kunnen leggen. Laatst pleegde iemand zelfmoord in de naakte cel door zijn sok in te slikken.

De gevangenis is een rare plek. Het gaat er allemaal vrij gemoedelijk aan toe zo, tussen de cipiers en de gedetineerden. Iedereen probeert er het beste van te maken. En achter het gordijntje van de cel op de gang Speciale Bewaking zit Hans. Hans speelt, als hij niet in de bib werkt, de hele dag een computerspelletje. Hij knalde verleden jaar een peuter en haar oppas door de hersens. België stond in rep en roer. Ik denk niet dat er voorr hem iemand een balletje over de muur zal gooien.