Maanmeer

sarah berg

zachtjes wiegt het riet
in de hand van het kind
ze zit

het maanmeer briest
zachtjes wiegend
het kind

ze kijkt naar vogels